Vse vloge, obrazci in predpisi

Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev območja Žusterna – območje I in A3 (ID 1956)