Vse vloge, obrazci in predpisi

Odločba o razveljavitvi odloka o občinski taksi na posest psov

Odločba o razveljavitvi odloka o občinski taksi na posest psov (Uradne objave št. 20/99).