Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, rejnikom ob namestitvi otroka v rejništvo in posvojiteljem ob posvojitvi otroka – Decreto sull’erogazione del contributo finanziario una tantum ai genitori in occasione della nascita del figlio, agli affidatari in caso di affidamento e ai genitori adottivi in caso di adozione (Uradni list RS, št. 67/22)