Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper – Decreto sull’integrazione del decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune città di Capodistria (UL RS, št. 172/21, z dne 29.10.2021)