Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o izbirni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradni list RS, št. 1/2012)