Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o javnih cestah ter Statuta Mestne občine Koper.