Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov s plovil

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o varstvu okolja, Zakona o gospodarskih javnih službah, Odloka o gospodarskih javnih službah ter Statuta Mestne občine Koper.