Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe “varovanje javnih parkirišč”

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah, Odloka o gospodarskih javnih službah ter Statuta Mestne občine Koper.