Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe “dimnikarstvo”

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o varstvu okolja, Odloka o gospodarskih javnih službah ter Statuta Mestne občine Koper.

Odlok je v skladu s 44. členom Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/2004) na dan uveljavitve te uredbe (tj. 18. 12. 2004) prenehal veljati.