Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o občinskih cestah in drugih javnih površinah

PRENEHAL VELJATI Z ODLOKOM O OBČINSKIH CESTAH IN DRUGIH JAVNIH POVRŠINAH (Uradni list RS, št. 8/2014)

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o javnih cestah, Zakona o varstvu okolja ter Statuta Mestne občine Koper.