Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o občinskih cestah in javnih površinah

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:

  • Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih (Uradne objave, št. 22/87, 31/87, 30/88, 35/90, 14/92, 18/92, 3/93 in 25/95)
  • Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih (Uradne objave, št. 25/98)
  • Odlok o čiščenju javnih površin ter o obveznem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov na območju občine Koper (Uradne objave, št. 16/83, 5/84, 13/89 in 32/90)
  • Odlok o občinskih cestah in drugih javnih površinah (Uradne objave, št. 20/99 in Uradni list RS št. 23/07 in 98/09)