Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Koper

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo, št. 21/2006 – odločba US), 17.člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in 40/2006), Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006) in 27.člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra 2006 sprejel odlok o občinskih taksah v Mestni občini Koper.

Dokumentacija
02a.doc .doc