Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in fizioterapije – Decreto sull’affidamento in concessione del servizio di assistenza sanitaria pubblica primaria in ambito odontoiatrico per adulti e della fisioterapia (Uradni list RS, št. 77/23)