Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine – Decreto sul conferimento della concessione per l’attuazione del servizio pubblico sanitario a livello primario nel settore della medicina generale (UL RS, št. 168/2020)