Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o poimenovanju novih ulic, o ukinitvi nekaterih obstoječih ulic ter o preštevilčenju obstoječih naslovov v naselju Prade

Odlok o poimenovanju novih ulic, o ukinitvi nekaterih obstoječih ulic ter o preštevilčenju obstoječih naslovov v naselju Prade (Uradne objave št. 19/01).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.

Dokumentacija