Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči

Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči (Uradne objave št. 46/97) in odlok o prenehanju veljavnosti odloka (Uradne objave št. 10/03).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih, Zakona o gospodarskih javnih službah ter Statuta Mestne občine Koper.

Odlok je prenehal veljati.

Dokumentacija
sprem1003.doc / .doc / 24 KB