Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o gospodarskih javnih službah ter na podlagi Statuta Mestne občine Koper.Statuta Občine Izola ter Statuta Občine Piran.