Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2005

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2005 (Uradni list št. 140/2004).

Odlok je bil sprejet  na podlagi Zakona o lokalni samoupravi , Zakona o financiranju občin  in Statuta Mestne občine Koper.