Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2006

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2006 (Uradni list RS, št. 113/05).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi ter Statuta Mestne občine Koper.