Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2009