Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2021