Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper – Decreto in materia di modifiche ed integrazioni del Decreto sull’assegnazione dei sussidi nel Comune città di Capodistria (Uradni list RS, št. 42/23, z dne 7.4.2023)