Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper — Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull’organizzazione e sulle attribuzioni dell’amministrazione del Comune città di Capodistria (Uradni list RS, št. 115/21)