Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje – Decreto sulle modifiche e integrazioni del Decreto sul sovvenzionamento della realizzazione degli allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica (Uradni list RS, št. 26/22