Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper – Decreto in materia di modifiche ed integrazioni al Decreto sulla tassa di soggiorno e promozione nel Comune città di Capodistria (Uradni list RS, št. 77/23)