Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o. – s. r. l. – Decreto sulle modifiche e integrazioni al decreto sulla regolamentazione dello status dell’azienda pubblica Marjetica Koper, s.r.l. (UL RS, št. 173/2020)