Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper – Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo infantile di Capodistria (Uradni list RS, št. 67/22)