Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 – Decreto sulle modifiche del decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 (UL RS, št. 204/2021)