Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper -Decreto sulle modifiche del Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare di Capodistria (Uradni list RS, št. 85/2022)