Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve MOK za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v Črnotičah in v Movražu v letu 2004

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve MOK za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v Črnotičah in v Movražu v letu 2004 (Uradni list RS, št. 93/04).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah, Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Statuta Mestne občine Koper.

Dokumentacija