Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih

Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih – delno razveljavljen (Glej Odlok o občinskih cestah in drugih javnih površinah)(Uradne objave št. 22/87, 31/87, 30/88, 35/90, 25/91, 14/92, 18/92, 4/93 in 25/95).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o prekrških ter Statuta Mestne občine Koper.