Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.