Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre – Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell’Istria (Uradni list RS, št. 85/2022)