Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o ustanovitvi OŠ Antona Ukmarja Koper