Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o ustanovitvi OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper