Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o ustanovitvi OŠ Prade – Koper