Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine – PRENEHAL VELJATI

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakona o varstvu pred požarom, Zakona o gasilstvu, Zakona o varstvu okolja ter Statuta Mestne občine Koper.

Dokumentacija