Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka« – Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka” (UL RS, št. 172/21, z dne 29.10.2021)