Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Popravek Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper – Correzione della Deliberazione di determinazione delle tariffe dei programmi di educazione prescolare nelle scuole materne pubbliche del Comune città di Capodistria (Uradni list RS, št. 92, z dne 25.8.2023)