Vse vloge, obrazci in predpisi

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Koper – Regolamento sulla conservazione e la promozione dello sviluppo nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali nel Comune città di Capodistria (Uradni list RS, št. 116/23)