Vse vloge, obrazci in predpisi

Pravilnik o usmerjevalnih znakih

Pravilnik je bil sprejet na podlagi Odloka o plakatiranju in drugih sorodnih oblikah javnega oglaševanja ter Statuta Mestne občine Koper.