Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o določitvi družbene infrastrukture na področju zdravstva, socialnega varstva in civilne zaščite v Mestni občini Koper – Delibera sulla determinazione dell’infrastruttura sociale nel settore della sanità, dell’assistenza sociale e della protezione civile nel comune Città di Capodistria (Uradni list RS, št. 144/22)