Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Koper – Delibera sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica nel settore della cultura nel Comune città di Capodistria (Uradni list RS, št. 144/22)