Vse vloge, obrazci in predpisi

– Sklep o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi občinskega pomena v Mestni občini Koper – Delibera sulla determinazione degli impianti sportivi pubblici e delle superfici destinate ad attivià sportive in ambiente naturale di interesse comunale nel Comune città di Capodistria (Uradni list RS, št. 32/23)