Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o določitvi kriterijev in meril za določanje vrednosti zemljišč, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča

Sklep o določitvi kriterijev in meril za določanje vrednosti zemljišč, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča.

Sklep je bil sprejet na podlagi Statuta Mestne občine Koper ter Sklepa sveta za gospodarjenje z zemljišči.

Dokumentacija