Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o določitvi nove cene storitve zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Sklep je bil sprejet na podlagi 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002), 31. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradne objave, št. 17/99), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) in v skladu s Pozitivnim strokovnim mnenjem Ministrstva za okolje in prostor št. 35406-375/2009, z dne 24.05.2010.