Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o določitvi tarif za uporabo privezov in drugih pristaniških storitev v letu 2002

Sklep o določitvi tarif za uporabo privezov in drugih pristaniških storitev v lokalnih javnih pristaniščih v upravljanju Hidro Koper d.o.o. v letu 2002 (Uradne objave št. 16/02).

Sklep je bil sprejet na podlagi Odloka o določitvi namembnosti pristanišč in o njihovem upravljanju ter Statuta Mestne občine Koper.

Dokumentacija