Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture – Delibera sull’integrazione dell’atto di Delibera sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica nel settore della cultura (UL RS, št.:23/21)