Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah – ZpoIS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 27. člena Statuta Mestne občine (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra 2006  sprejel sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper

Dokumentacija
05.doc .doc