Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč

Sklep o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper.

Sklep je bil sprejet na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakona o gasilstvu, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Statuta Mestne občine Koper.